Lõi than hoạt tính

Trạng thái: Còn hàng

Ứng dụng:

Công nghiệp dược phẩm
Trong sản xuất công nghiệp nói chung
Hóa chất & công nghiệp hóa dầu, thu hồi dung môi
Công nghiệp thực phẩm & đồ uống, khử clo
Công nghiệp điện tử, xử lý nước mạ