Van Runxin F67P1 3 ngã phi 34 lọc thô

Mô tả:

Van Runxin F67P1 3 ngã phi 34 được sử dụng ở quá trình lọc thô với các thông số như sau

♦ Mã F67P1

♦ Công suất: 4m3/h

♦ Áp lực nước: 0.15-6Mpa

♦ Nhiệt độ nước: 50C-500C

Chi tiết