Tấm lọc Than Hoạt tính

Tấm carbon 2mm, 5mm, 10mm, 20mm loại có than hoạt tính và không than hoạt tính dùng trong lọc khí khử mùi