Ứng dụng tấm lọc Carbon

Tấm lọc than hoạt tính khử mùi, hấp thụ khí độc, chống bụi, khử mùi dung mội và các chất độc hại.