Các mã giấy lọc phòng thí nghiệm

Trạng thái: Còn hàng
Công  ty  TNHH  Công  Nghệ  Thiết  Bị  Lọc  Miền  Nam  chuyên  cung  cấp  sỉ  và  lẻ  các  mã  giấy  lọc  phòng  thí  nghiệm  với  đa  dạng  kích  thước  phù  hợp  cho  các  nhu  cầu  khác  nhau  của  khách  hàng.

Các mã giấy lọc phòng thí nghiệm tại Công ty TNHH Công Nghệ Thiết Bị Lọc Miền Nam được nhập khẩu và phân phối chính hãng. Mỗi loại giấy lọc đều có đặc điểm và ứng dụng riêng, vì vậy khi mua hàng quý khách cần tham khảo kỹ về thông tin sản phẩm. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết về các mã giấy lọc hiện đang nhập khẩu và phân phối tại công ty. 

Giới thiệu các mã giấy lọc phòng thí nghiệm 

Hiện nay, Lọc Miền Nam đang cung cấp các mã giấy lọc phòng thí nghiệm với các thương hiệu như Whatman, Newstar, Advantec có các hình dạng như: 

 • Giấy lọc dạng tấm tròn: Ф90mm, Ф110mm, Ф150mm, Ф180mm, Ф220mm, Ф240mm, Ф280mm
 • Giấy lọc dạng tấm vuông: 600x600mm và 580x580mm
 • Giấy lọc dạng cuộn tròn: 0.3x100m, 0.48x100m, 0.5x100m, 1x100m, 1.2x100m, 1.6x100m
 • Lọc Miền Nam hiện đang cung cấp giấy lọc Newstar theo kích thước yêu cầu của khách hàng.

Giới thiệu chi tiết về các mã giấy lọc phòng thí nghiệm

Giới thiệu chi tiết về các mã giấy lọc phòng thí nghiệm

Các mã giấy lọc phòng thí nghiệm hiện nay

CODE

TÊN SẢN PHẨM

QUY CÁCH

1001-047

Giấy lọc định tính số 1, TB nhanh 11um, 47mm

100 cái/hộp

1001-055

Giấy lọc định tính số 1, TB nhanh 11um, 55mm

100 cái/hộp

1001-070

Giấy lọc định tính số 1, TB nhanh 11um, 70mm

100 cái/hộp

1001-090

Giấy lọc định tính số 1, TB nhanh 11um, 90mm

100 cái/hộp

1001-110

Giấy lọc định tính số 1, TB nhanh 11um, 110mm

100 cái/hộp

1001-125

Giấy lọc định tính số 1, TB nhanh 11um, 125mm

100 cái/hộp

1001-150

Giấy lọc định tính số 1, TB nhanh 11um, 150mm

100 cái/hộp

1001-185

Giấy lọc định tính số 1, TB nhanh 11um, 185 mm

100 cái/hộp

1001-270

Giấy lọc định tính số 1, TB nhanh 11um, 270mm

100 cái/hộp

1001-917

Giấy lọc định tính số 1, TB nhanh 11um, 460x570mm

100 cái/hộp

1002-047

Giấy lọc định tính số 2, TB nhanh 8um, 47mm

100 cái/hộp

1002-090

Giấy lọc định tính số 2, TB nhanh 8um, 90mm

100 cái/hộp

1002-110

Giấy lọc định tính số 2, TB nhanh 8um, 110mm

100 cái/hộp

1002-125

Giấy lọc định tính số 2, TB 8um, 125mm

100 cái/hộp

1002-150

Giấy lọc định tính số 2, TB 8um, 150mm

100 cái/hộp

1003-110

Giấy lọc định tính số 3, TB 6um, 110mm

100 cái/hộp

1003-125

Giấy lọc định tính số 3, TB 6um, 125mm

100 cái/hộp

1003-150

Giấy lọc định tính số 3, TB 6um, 150mm

100 cái/hộp

1003-323

Giấy lọc định tính số 3, TB 6um, 23mm

100 cái/hộp

1004-070

Giấy lọc định tính số 4, nhanh 20-25um, 70mm

100 cái/hộp

1004-090

Giấy lọc định tính số 4, nhanh 20-25um, 90mm

100 cái/hộp

1004-110

Giấy lọc định tính số 4, nhanh 20-25um, 110 mm

100 cái/hộp

1004-125

Giấy lọc định tính số 4, nhanh 20-25um, 125mm

100 cái/hộp

1004-150

Giấy lọc định tính số 4, nhanh 20-25um, 150 mm

100 cái/hộp

1004-185

Giấy lọc định tính số 4, nhanh 20-25um, 185 mm

100 cái/hộp

1004-270

Giấy lọc định tính số 4, nhanh 20-25um, 270mm

100 cái/hộp

1005-090

Giấy lọc định tính số 5, chậm 2.5um, 90mm

100 cái/hộp

1005-110

Giấy lọc định tính số 5, chậm 2.5um, 110mm

100 cái/hộp

1005-125

Giấy lọc định tính số 5, chậm 2.5um, 125mm

100 cái/hộp

1005-150

Giấy lọc định tính số 5, chậm 2.5um, 150mm

100 cái/hộp

1005-185

Giấy lọc định tính số 5, chậm 2.5um, 185mm

100 cái/hộp

1006-110

Giấy lọc định tính số 6, 3um, 110mm

100 cái/hộp

1006-125

Giấy lọc định tính số 6, 3um, 125mm

100 cái/hộp

1093-930

Giấy lọc định tính số 93, TB 10um, 580x580mm

tờ

1093-935

Giấy lọc định tính số 93, TB 10um, 610x610mm

tờ

1440-090

Giấy lọc định lượng 40, TB 8um, 90 mm

100 cái/hộp

1440-110

Giấy lọc định lượng 40, TB 8um, 110mm

100 cái/hộp

1440-125

Giấy lọc định lượng 40, TB 8um, 125 mm

100 cái/hộp

1440-150

Giấy lọc định lượng 40, TB 8um, 150mm

100 cái/hộp

1440-240

Giấy lọc định lượng 40, TB 8um, 240 mm

100 cái/hộp

1441-055

Giấy lọc định lượng 41, nhanh 20/25 20-25um, 55mm

100 cái/hộp

1441-090

Giấy lọc định lượng 41, nhanh 20/25 20-25um, 90mm

100 cái/hộp

1441-110

Giấy lọc định lượng 41, nhanh 20/25 20-25um, 110mm

100 cái/hộp

1441-125

Giấy lọc định lượng 41, nhanh 20/25 20-25um, 125mm

100 cái/hộp

1441-150

Giấy lọc định lượng 41, nhanh 20/25 20-25um, 150mm

100 cái/hộp

1441-185

Giấy lọc định lượng 41, nhanh 20/25 20-25um, 185mm

100 cái/hộp

1441-240

Giấy lọc định lượng 41, nhanh 20/25 20-25um, 240mm

100 cái/hộp

1441-320

Giấy lọc định lượng 41, nhanh 20/25 20-25um, 320mm

100 cái/hộp

1442-055

Giấy lọc định lượng 42, chậm 2.5mm, 55mm

100 cái/hộp

1442-090

Giấy lọc định lượng 42, chậm 2.5mm, 90mm

100 cái/hộp

1442-110

Giấy lọc định lượng 42, chậm 2.5mm, 110mm

100 cái/hộp

1442-125

Giấy lọc định lượng 42, chậm 2.5mm, 125mm

100 cái/hộp

1443-110

Giấy lọc định lượng 43, chậm 2.5mm, 110mm

100 cái/hộp

1443-125

Giấy lọc định lượng 43, chậm 2.5mm, 125mm

100 cái/hộp

1444-110

Giấy lọc định lượng 44, chậm 3mm, 110mm, không tro

100 cái/hộp

1444-125

Giấy lọc định lượng 44, chậm 3mm, 125mm, không  tro

100 cái/hộp

1444-150

Giấy lọc định lượng 44, chậm 3mm, 150mm, không tro

100 cái/hộp

1452-110

Giấy lọc số 52, nhanh 7um, 110mm, không tro

100 cái/hộp

1454-055

Giấy lọc số 54, nhanh 20-25um, 55mm, không tro

100 cái/hộp

1454-125

Giấy lọc số 54, nhanh 20-25um, 125mm, không tro

100 cái/hộp

1540-110

Giấy lọc định lượng 540, TB 8um, 110mm, không tro

100 cái/hộp

1540-125

Giấy lọc định lượng 540, TB 8um, 125mm, không tro

100 cái/hộp

1540-240

Giấy lọc định lượng 540, TB 8um, 240mm, không tro

100 cái/hộp

1541-110

Giấy lọc định lượng 541, nhanh 22um, 110mm, không tro

100 cái/hộp

1541-125

Giấy lọc định lượng 541, nhanh 22um, 125mm, không tro

100 cái/hộp

1542-110

Giấy lọc định lượng 542, chậm 2.7um, 110mm, không tro

100 cái/hộp

1542-125

Giấy lọc định lượng 542, chậm 2.7um, 125mm, không tro

100 cái/hộp

10310244

Giấy lọc gấp sẵn 287 1/2, 125mm, 50/pk

50 cái/hộp

10300010

Giấy lọc s/s định lượng ít tro 589/1, 12-25um, 110mm

100 cái/hộp

10300110

Giấy lọc s/s định lượng ít tro 589/2, 4-12um, 110mm

100 cái/hộp

10300111

Giấy lọc s/s định lượng ít tro 589/2, 4-12um, 125mm

100 cái/hộp

10300102

Giấy lọc s/s định lượng ít tro 589/2 12.7mm

1000 cái/hộp

10300210

Giấy lọc s/s định lượng ít tro 589/3, 2um, 110mm

100 cái/hộp

10311610

Giấy lọc S/S định tính 595 4-7um, 110mm

100 cái/hộp

10311611

Giấy lọc S/S định tính 595 4-7um, 125mm

100 cái/hộp

10311612

Giấy lọc S/S định tính 595 4-7um, 150mm

100 cái/hộp

10311644

Giấy lọc S/S định tính 595 1/2, 4-7um, 125mm

100 cái/hộp

10311647

Giấy lọc S/S định tính 595 1/2 gấp sẵn, 185mm

100 cái/hộp

10311810

Giấy lọc S/S định tính 597 110mm

100 cái/hộp

10311847

Giấy lọc S/S định tính 597 1/2, 185mm

100 cái/hộp

10311843

Giấy lọc định tính 597 1/2, 110mm

100 cái/hộp

10311851

Giấy lọc S/S định tính 597 1/2 240mm

100 cái/hộp

10311852

Giấy lọc S/S định tính 597 1/2 270mm

100 cái/hộp

10311853

Giấy lọc S/S định tính 597 1/2 320mm

100 cái/hộp

1820-024

Màng lọc sợi thủy tinh GF/A, 1.6um 24mm

100 tờ/hộp

1820-025

Màng lọc sợi thủy tinh GF/A, 1.6um 25mm

100 tờ/hộp

1820-037

Màng lọc sợi thủy tinh GF/A, 1.6um 37mm

100 tờ/hộp

1820-110

Màng lọc sợi thủy tinh GF/A, 1.6um 110mm

100 tờ/hộp

1820-125

Màng lọc sợi thủy tinh GF/A, 1.6um 125mm

100 tờ/hộp

1820-150

Màng lọc sợi thủy tinh GF/A, 1.6um 150mm

100 cái/hộp

1821-025

Màng lọc sợi thủy tinh GF/B, 1.0um 25mm

100 tờ/hộp

1821-042

Màng lọc sợi thủy tinh GF/B, 1.0um 42.5mm

100 tờ/hộp

1821-047

Màng lọc sợi thủy tinh GF/B, 1.0um 47mm

100 tờ/hộp

1822-025

Màng lọc sợi thủy tinh GF/C, 1.2um 25mm

100 tờ/hộp

1822-037

Màng lọc sợi thủy tinh GF/C, 1.2um 37mm

100 tờ/hộp

1822-047

Màng lọc sợi thủy tinh GF/C, 1.2um 47mm

100 tờ/hộp

1822-055

Màng lọc sợi thủy tinh GF/C, 1.2um 55mm

100 tờ/hộp

1822-090

Màng lọc sợi thủy tinh GF/C, 1.2um 90mm

100 tờ/hộp

1822-100

Màng lọc sợi thủy tinh GF/C, 1.2um 100mm/100

100 tờ/hộp

1822-110

Màng lọc sợi thủy tinh GF/C, 1.2um 110mm/100

100 tờ/hộp

1822-125

Màng lọc sợi thủy tinh GF/C, 1.2um 125mm/100

100 tờ/hộp

1822-150

Màng lọc sợi thủy tinh GF/C, 1.2um 150mm

100 tờ/hộp

1825-021

Màng lọc sợi thủy tinh GF/F, 0.7um 21mm

100 tờ/hộp

1825-024

Màng lọc sợi thủy tinh GF/F, 0.7um 24mm

100 tờ/hộp

1825-025

Màng lọc sợi thủy tinh GF/F, 0.7um 25mm

100 tờ/hộp

1825-037

Màng lọc sợi thủy tinh GF/F, 0.7um 37mm

100 tờ/hộp

1825-042

Màng lọc sợi thủy tinh GF/F, 0.7um 42mm

100 tờ/hộp

1825-047

Màng lọc sợi thủy tinh GF/F, 0.7um 47mm/100

100 tờ/hộp

1825-055

Màng lọc sợi thủy tinh GF/F, 0.7um 55mm/100

100 tờ/hộp

1825-070

Màng lọc sợi thủy tinh GF/F, 0.7um 70mm/100

100 tờ/hộp

1825-090

Màng lọc sợi thủy tinh GF/F, 0.7um 90mm/100

100 tờ/hộp

1825-110

Màng lọc sợi thủy tinh GF/F, 0.7um 110mm/25

25 tờ/hộp

1823-025

Màng lọc sợi thủy tinh GF/D, 2.7um 25mm

100 tờ/hộp

1823-047

Màng lọc sợi thủy tinh GF/D, 2.7um 47mm

100 tờ/hộp

1823-150

Màng lọc sợi thủy tinh GF/D, 2.7um 150mm

100 tờ/hộp

1823-070

Màng lọc sợi thủy tinh GF/D, 2.7um 70mm

100 tờ/hộp

1827-047

Màng lọc sợi thủy tinh 934AH, 1.5um 47mm

100 tờ/hộp

1827-090

Màng lọc sợi thủy tinh 934AH, 1.5um 90mm

100 tờ/hộp

1827-105

Màng lọc sợi thủy tinh 934AH, 1.5um 105mm

100 tờ/hộp

1827-110

Màng lọc sợi thủy tinh 934AH, 1.5um 110mm

100 tờ/hộp

1827-150

Màng lọc sợi thủy tinh 934AH, 1.5um 150mm

100 tờ/hộp

1882-886

Màng lọc sợi thủy tinh EPM2000, 8x10 inch

100 cái/hộp

1980-001

SH 13 SS Syringe Holder 13 mm

 

6704-1500

Srying holder carbon

150 tờ/hộp

7402-001

Màng lọc nylon 0.2um, 13mm

100 tờ/hộp

7402-002

Màng lọc nylon 0.2 um, 25mm

100 tờ/hộp

7402-004

Màng lọc nylon 0.2 um, 47mm

100 tờ/hộp

7402-009

Màng lọc nylon0.2 um, 90mm

100 tờ/hộp

7404-001

Màng lọc nylon 0.45um, 13mm

100 tờ/hộp

7404-004

Màng lọc nylon 0.45 um, 47 mm

100 tờ/hộp

7181-004

Màng lọc Cenluloz Nitrate 0.1 um, 47 mm

 

7182-009

Màng lọc Cenluloz WP 0.2 um, 90 mm/25

 

7187-114

Màng lọc Cenluloz Nitrate 0.2um, 47mm, kẻ sọc

100 tờ/hộp

7182-004

Màng lọc Cenluloz Nitrate 0.2um, 47mm, trơn

100 tờ/hộp

7183-004

Màng lọc Cenluloz Nitrate 0.3um, 47mm

100 tờ/hộp

7141-001

Màng lọc Cenluloz Nitrate 0.45um, 13mm

100 tờ/hộp

7141-002

Màng lọc Cenluloz Nitrate 0.45um, 25mm/100

100 tờ/hộp

7184-003

Màng lọc Cenluloz Nitrate 0.45um, 37mm

100 tờ/hộp

7141-004

Màng lọc Cenluloz Nitrate 0.45um, 47mm, kẻ sọc

100 tờ/hộp

7141-104

Màng lọc Cenluloz Nitrate 0.45um, 47mm tiệt trùng, kẻ sọc

100 tờ/hộp

7141-114

Màng lọc Cenluloz Nitrate 0.45um, 47mm tiệt trùng, kẻ sọc không pad

100 tờ/hộp

7141-154

Màng lọc Cenluloz Nitrate 0.45um, 47mm tiệt trùng, kẻ sọc, không pad

1000 tờ/hộp

7184-009

Màng lọc Cenluloz Nitrate WP 0.45um, 90mm/25

25 cái/hộp

7184-002

Màng lọc Cenluloz Nitrate 0.45um, 25mm trơn/100

100 tờ/hộp

7184-004

Màng lọc Cenluloz Nitrate 0.45um, 47mm trơn/100

100 tờ/hộp

7184-014

Màng lọc Cenluloz Nitrate 0.45um, 142mm

100 tờ/hộp

7186-004

Màng lọc Cenluloz Nitrate 0.65um, 47mm

100 tờ/hộp

7188-004

Màng lọc Cenluloz Nitrate 0.8um, 47mm

100 tờ/hộp

7190-004

Màng lọc Cenluloz Nitrate 1um, 47mm

100 tờ/hộp

7195-004

Màng lọc Cenluloz Nitrate 5um, 47mm

100 tờ/hộp

7000-0004

Màng lọc Cenluloz Acetate 0.45um, 47mm

100 tờ/hộp

10403012

Màng lọc Cenluloz Acetate 1.2um, 47mm

100 tờ/hộp

10404112

Màng lọc Cellulose Acetate 0.2um, 47mm (OE66)

100 tờ/hộp

10404012

Màng lọc Cenluloz Acetate 0.45um, 47mm

100 tờ/hộp

10409472

Màng lọc Cenluloz ester 0.45um, 50mm, kẻ sọc, tiệt trùng

100 tờ/hộp

10400906

Màng lọc Cenluloz ester 0.8um, 25mm

100 tờ/hộp

10406970

Màng lọc Cenluloz ester 0.2um, 47mm, tiệt trùng kẻ sọc đen

100 tờ/hộp

10400912

Màng lọc Mixed ester ME27, 0.8um, 47mm

100 cái/hộp

7002-0447

Màng lọc PP 0.45um, 47mm

100 tờ/hộp

10401197

Màng lọc Cenluloz Nitrate BA 85 - PROTRAN 20cmx3m

 

10402680

Màng lọc Cenluloz Nitrate BA 85 - PROTRAN 20x20cm

5 cái/hộp

111107

Nuclepore Membrane Circles, 47mm 0.4um

100 tờ/hộp

7582-002

Màng lọc PTFE 0.2um, 25mm HPLC

100 tờ/hộp

7582-004

Màng lọc PTFE 0.2um, 47mm HPLC

100 tờ/hộp

7585-004

Màng lọc PTFE 0.5um, 47mm HPLC

100 tờ/hộp

7590-004

Màng lọc PTFE 1um, 47mm HPLC

100 tờ/hộp

7592-104

Màng lọc PTFE 2.0um, 46.22mm/50

50 cái/hộp

10411311

Màng lọc PTFE TE36, 0.45um, 47mm

50 cái/hộp

6765-1302

Syring lọc PVDF 0.2um, 13mm

2000 cái/hộp

6779-1304

Syring lọc PVDF 0.4um, 13mm

100 cái/hộp

6792-1304

Syring lọc PVDF 0.45um, 13mm

500 cái/hộp

6872-2502

Syring lọc PVDF 0.2um, 25mm

150 cái/hộp

6872-2504

Syring lọc PVDF 0.45um, 25mm

150 cái/hộp

6749-2504

Syring lọc PVDF 0.45um, 25mm

1000 cái/hộp

6873-2504

Syringe lọc PVDF 0.45um, 25mm

1500 cái/hộp

6784-1302

Syring lọc PTFE 0.2um, 13mm

50 cái/hộp

6784-1302

Syring lọc PTFE 0.2um, 13mm

100 cái/hộp

6766-1302

Syring lọc PTFE 0.2um, 13mm

2000 cái/hộp

6783-1304/LE

Syring lọc PTFE 0.45um, 13mm

500 cái/hộp

6784-1304

Syring lọc PTFE 0.45um, 13mm

50 cái/hộp

6784-1304

Syring lọc PTFE 0.45 um, 13mm

100 cái/hộp

6783-1304

Syring lọc PTFE 0.45um, 13mm

500 cái/hộp

6766-1304

Syring lọc PTFE 0.45um, 13mm

2000 cái/hộp

6874-2502

Syring lọc PTFE 0.20um, 25mm

50 cái/hộp

6874-2502

Syring lọc PTFE 0.20um, 25mm

150 cái/hộp

6875-2502

Syring lọc PTFE 0.20um, 25mm

1500 cái/hộp

6874-2504

Syring lọc PTFE 0.45um, 25mm

50 cái/hộp

6874-2504

Syring lọc PTFE 0.45um, 25mm

50 cái/hộp

6874-2504

Syring lọc PTFE 0.45um, 25mm

150 cái/hộp

6875-2504

Syring lọc PTFE 0.45um, 25mm

1500 cái/hộp

6785-1304

Syring lọc PP 0.45um, 13mm

500 cái/hộp

6788-1304

Syring lọc PP 0.45um, 13mm

100 cái/hộp

6878-2504

Syring lọc PP 0.45um, 25mm

150 cái/hộp

6780-2502

Syring lọc Puradisc 25 0.2um, 25mm, AS PES Sterile/50

50 cái/hộp

6780-2504

Syring lọc Puradisc 25 0.45um, 25mm, AS PES Sterile/50

50 cái/hộp

6789-1302

Syring lọc Nylon 0.2um, 13mm

50 cái/hộp

6789-1302

Syring lọc Nylon 0.2um, 13mm

100 cái/hộp

6768-1302

Syring lọc Nylon 0.2um, 13mm

2000 cái/hộp

6789-1304

Syring lọc Nylon 0.45um, 13mm

50 cái/hộp

6789-1304

Syring lọc Nylon 0.45um, 13mm

100 cái/hộp

6790-1302

Syring lọc Nylon 0.2um, 13mm

500 cái/hộp

6790-1304

Syring lọc Nylon 0.45um, 13mm

500 cái/hộp

6768-1304

Syring lọc Nylon 0.45um, 13mm

2000 cái/hộp

6751-2504

Syring lọc Nylon 0.45um, 25mm

200 cái/hộp

6724-5000

Syring lọc SPF Serum Prefilter/10

10 cái/hộp

Ứng dụng giấy lọc phòng thí nghiệm

Các mã giấy lọc phòng thí nghiệm được sử dụng chủ yếu cho việc phân tích trong các ngành công nghiệp, thực phẩm,…

 • Lọc chất rắn từ mẫu phân hóa môi trường
 • Lọc khi phân tích vi sinh
 • Lọc trong quy trình kiểm tra hạt giống
 • Lọc dung dịch hóa chất

Địa chỉ mua các mã giấy lọc phòng thí nghiệm uy tín tại Việt Nam

Công Ty TNHH Công Nghệ Thiết Bị Lọc Miền Nam chuyên nhập khẩu và phân phối trực tiếp các mã giấy lọc phòng thí nghiệm từ các thương hiệu uy tín với số lượng lớn và giá thành cạnh tranh. Trên thị trường hiện nay có vô vàn hàng giả, hàng kém chất lượng đang xen lẫn do vậy khách hàng cần đặc biệt chú ý khi mua hàng. Tại Lọc Miền Nam chúng tôi luôn cam kết với khách hàng:

 • Hàng được nhập khẩu trực tiếp, nói không với hàng giả hàng không đạt chất lượng
 • Giá tốt so với thị trường
 • Tư vấn viên chuyên nghiệp giải quyết được vấn đề bạn đang gặp phải
 • Hỗ trợ vận chuyển hàng hóa trên toàn quốc

Bên cạnh đó chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm và thiết bị lọc chất lỏng và khí từ các thương hiệu uy tín cũng như gia công theo yêu cầu của khách hàng tại kho xưởng công ty. Lọc Miền Nam nhận gia công theo size chuẩn, size theo yêu cầu của bản vẽ và vật liệu được yêu cầu…

Cuối cùng, nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào về các mã giấy lọc phòng thí nghiệm hoặc có nhu cầu mua hàng có liên hệ với chúng tôi thông qua các phương thức liên lạc đính kèm ở dưới hoặc gọi hotline 0938.141.584 để được phản hồi nhanh nhất. 


Công ty TNHH Công Nghệ Thiết Bị Lọc Miền Nam chuyên cung cấp các thiết bị, sản phẩm cho ngành lọc: lọc nước, lọc khí, lọc chất lỏng,... Chúng tôi luôn nỗ lực để mang đến giải pháp tốt nhất và hiệu quả nhất đến quý khách hàng. Để được tư vấn và báo giá sớm nhất vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây.

Hotline: 0938.141.584

Email: miennamtec@gmail.com

Fanpage: CTy TNHH Công Nghệ Thiết Bị Lọc Miền Nam

Youtube: Thiết Bị Lọc Miền Nam