Hạt nhựa Cation Dupont IRC120 Na (hãng DOW cũ)

Mã Sản phẩm: IRC120 Na
Mô tả:
  • Loại hạt nhựa: Cation axit mạnh
  • Gốc ion: H+
  • Dung lượng trao đổi:≥ 2 meq/mL
  • Khả năng chứa nước: 42 – 49 %
  • Kích thước hạt: <300μm: ≤ 2.0% ; >1180μm: ≤ 4.0%
  • Tỉ trọng: 820 g/L
  • Mật độ hạt: 1.27 g/mL
  • Màu sắc và hình dạng: màu hổ phách, vàng nhạt, hình cầu

Chi tiết