Lõi lọc Hight Flow 40 inch hãng Graver

Mô tả:
Đường kính 6 " cho tốc độ dòng chảy cao
Cấp lọc tuyệt đối từ 1 đến 100 micron
Có khả năng tốc độ dòng chảy lên đến 1 khối/phút, tức 350GPM
Dòng chảy từ trong ra ngoài giữ lại chất gây ô nhiễm ngay cả trong quá trình thay đổi
Kết cấu xếp nếp nhiều lớp với diện tích bề mặt được tối ưu hóa

Chi tiết