Men vi sinh xử lý nước

Công ty CP Thiết bị lọc Miền Nam cung cấp mem vi sinh xử lý lọc nước, lõi lọc chất lõng, bình lọc, lõi than hoạt tính và nhiều sản phẩm lọc khí và lọc nước khác