Thiết bị lọc nhiên liệu Fleetguard

Có nhiều mẫu mã với hiệu quả lọc tối ưu, thiết kế chuyên dụng dễ lắp đăt và thay thế.

Ứng dụng

Lọc nhiên liệu

Dùng cho động cơ CUMMINS 202893

Các máy phát điện

Các máy thủy điện