Lưu lượng kế dạng tròn LZM-25G (10 - 70; 10 - 110; 15 - 150; 25 - 190 LPM)

Trạng thái: Còn hàng
- +