Than hoạt tính dạng hạt viên tròn

Trạng thái: Còn hàng

Đặc điểm than hoạt tính dạng hạt viên tròn

- Than hoạt tính dạng viên tròn được làm từ bột than hoạt tính nén thành viên trụ có kích thước từ 1-5 mm

- Than hoạt tính dạng viên có diện tích bề mặt lớn nhờ vào các lỗ xốp bên trong than

- Dạng viên trụ giúp than tăng cường khả năng hấp phụ các chất ô nhiễm

- Chủ yếu ứng dụng trong lọc khí phòng sạch, khí thải công nghiệp, …

THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT VIÊN TRÒN

- Chất lượng của than hoạt tính dạng viên tròn được đánh giá qua các thông số:

Hàm lượng tro: % (tối đa)

Độ cứng tối thiểu

Chỉ số hấp phụ iot: mg/g

Khối lượng riêng: kg/m3

Ứng dụng của than hoạt tính dạng hạt viên tròn

Than hoạt tính dạng hạt viên tròn có khả năng hấp phụ thải nhờ vào các lỗ xốp trong bề mặt than giữ các hạt ô nhiễm trong không khí

Xử lí các chất hoặc hợp chất ô nhiễm trong khí thải:

- Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs)

- Siloxane từ khí sinh học (biogas)

Trong các ứng dụng hệ thống

- Hệ thống thông gió và điều hòa không khí

- Hệ thống thu hồi dung môi benzen

- Loại bỏ mùi và khí thải công nghiệp

- Máy hút mùi và hút bụi