Than hoạt tính mỹ Calgon carbon

Trạng thái: Còn hàng

 

Mặt sau bao than hoạt tính Calgon Carbon

Mặt trước bao than hoạt tính Calgon Carbon