Van tự động 3 ngã F77B1 hoàn nguyên theo lưu lượng

Mô tả:

- Hãng sản xuất: Runxin 

- Mã: F77B1

- In/Out: Phi 60

- Lưu lượng: 18 m3/h

- Cổ van: 4inch 

 

Chi tiết