van tự động 5 ngã F77A3 hoàn nguyên theo thời gian

Chi tiết

Van tự động 5 ngã F77A3 hoàn nguyên theo thời gian có đường kính cổ 4 inch, bao gồm nhiều phụ kiện 

Van dễ dàng vận hành, chỉnh sửa các thông số với hướng dẫn kèm theo.\

Lưu lượng đáp ứng: 18m3/h