Bình lọc 7 lõi 20 inch inox 304

Trạng thái: Còn hàng