Lõi lọc bông nén Aqua 10 inch (0.2; 0.5; 1; 5; 10; 25; 50; 75; 100 micron)

Trạng thái: Còn hàng
- +

Lõi lọc bông nén Aqua 10 inch 0,2 micron

Lõi lọc bông nén Aqua 10 inch 0,5 micron

Lõi lọc bông nén Aqua 10 inch 1 micron

Lõi lọc bông nén Aqua 10 inch 5 micron

Lõi lọc bông nén Aqua 10 inch 10 micron

Lõi lọc bông nén Aqua 10 inch 25 micron

Lõi lọc bông nén Aqua 10 inch 50 micron

Lõi lọc bông nén Aqua 10 inch 75 micron

Lõi lọc bông nén Aqua 10 inch 100 micron