Lõi lọc bông nén Aqua 20 inch (0.2; 0.5; 1; 5; 10; 25; 50; 75; 100 micron)

Trạng thái: Còn hàng

Lõi lọc bông nén Aqua 20 inch 0.5 micron

Lõi lọc bông nén Aqua 20 inch 1 micron

Lõi lọc bông nén Aqua 20 inch 5 micron

Lõi lọc bông nén Aqua 20 inch 10 micron

Lõi lọc bông nén Aqua 20 inch 25 micron

Lõi lọc bông nén Aqua 20 inch 50 micron

Lõi lọc bông nén Aqua 20 inch 75 micron

Lõi lọc bông nén Aqua 20 inch 100 micron