Vài lưới lọc NMO ( 40 mesh; 60 mesh; 50 mesh; 70 mesh)

Trạng thái: Còn hàng