Lõi lọc than hoạt tính CTO 10'' và 20'' (Clean and Green - Hàn Quốc)

Trạng thái: Còn hàng
- +