Lõi lọc than hoạt tính T33 (Mỹ) dùng trong máy lọc nước

Trạng thái: Còn hàng