Lõi than hoạt tính CTO Green Filter

Trạng thái: Còn hàng