Lõi than hoạt tính CTO 10'' và 20'' (Maxtec-Mỹ)

Trạng thái: Còn hàng