Giải pháp lọc nước nhiễm mặn tại Bến Tre

19/07/2022
Giải pháp lọc nước nhiễm mặn tại Bến Tre

Tình hình ngập mặn ở Bến Tre như thế nào?

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Bến Tre, tình hình nước mặn tại các sông ở tỉnh Bến Tre đang diễn biến hết nhanh, đột ngột và rất sâu. Các nơi được đo với độ mặn 4‰ (4000ppm) và có nơi lên đến 20‰ (20000 ppm)

Tình trạng ngập mặn hiện tại gây nhiều khó khăn cho đời sống sinh hoạt dân cư. Nên giải pháp lọc nước mặn, nước nhiễm mặn là rất cần thiết ngay từ lúc này.

Giải pháp màng lọc nước nhiễm mặn tại Bến Tre

Màng lọc RO là giải pháp tối ưu và duy nhất lọc được nước nhiễm mặn tại Bến Tre. 

Công ty TNHH Công nghệ Thiết bị lọc Miền Nam cung cấp các sản phẩm màng lọc RO đa dạng, xử lí được các mức độ mặn khác nhau:TDS 4000 ppm (4‰), 5000 ppm, 8000 ppm, 10000 ppm, 15000 ppm, 25000 ppm 

Màng RO lọc nước nhiễm mặn tại Bến Tre

Công ty TNHH Công nghệ Thiết bị lọc Miền Nam cung cấp các sản phẩm màng RO từ các hãng Nano H2O LG, Vontron, Fimltec Dow đầy đủ các công suất xử lí khác nhau: 

- Màng RO lọc nước nhiễm mặn TDS 4000 ppm

- Màng RO lọc nước nhiễm mặn TDS 5000 ppm

- Màng RO lọc nước nhiễm mặn TDS 8000 ppm

- Màng RO lọc nước nhiễm mặn TDS 10000 ppm

- Màng RO lọc nước nhiễm mặn TDS 15000 ppm

- Màng RO lọc nước nhiễm mặn TDS 25000 ppm

Xem các sản phẩm màng RO chúng tôi hiện có

Các thông số kỹ thuật của màng RO lọc nước nhiễm mặn tại Bến Tre

- Màng lọc nước lợ: BW 4040, BW 8040, AFR (chống cáu cặn)

- Màng lọc nước mặn: SW 4040, BW 8040

- Màng lọc nước lợ áp cao, áp thấp: DOW LC-HR, DOW LC-LE

Các tin khác